Bezbednost, Saveti i korisne informacija

Auto sedišta za decu – šta kaže zakon

Roditelji su nas pitali zbog čega toliko insistiramo da dete putuju u auto sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila što je duže moguće, kada zakon o prevozu dece u Srbiji to ne propisuje. Takođe, zanimalo ih je kako je to zakonski regulisano u zemljama u okruženju i u Evropi. 

Gotovo svaki roditelj kada ima dete u automobilu vozi sporije i opreznije nego inače. Naravno, on mora da poštuje zakon i odgovorno se ponaša kako bi zaštitio dete od potencijalne opasnosti. Važno je i da odabere adekvatno auto sedište koje u potpunosti odgovara uzrastu mališana. I mora ga bezbedno i pravilno instalirati u vozilo. 

Axkid preporučuje da se deca što je duže moguće voze u sedištima okrenutim u suprotnom smeru od kretanja vozila, jer su mlađani putnici do pet puta sigurniji u njima u odnosu na ona koja su u istom smeru sa kretanjem auta. Posle brojnih testiranja utvrđeno je da se u slučaju sudara šanse za preživljavanje ili izbegavanje ozbiljnih povreda povećavaju ako je dete smešteno u auto sedištu okrenutom u suprotnom smeru. Za to postoji objašnjenje.

Osetljiv vrat

Glava deteta nesrazmerna je u odnosu na telo. Ona je do 25% ukupne telesne težine u poređenju odraslom osobom, kod koje je taj odnos oko 6%. U isto vreme, vrat deteta je izuzetno ranjiv, jer još nije u potpunosti razvijen. Frontalni testovi sudara pokazuju da su sile koje deluju na vrat oko pet puta jače kada dete sedi okrenuto u istom smeru kretanja automobila u odnosu na suprotan smer. Tokom udara, u dečje auto sedište okrenuto ka napred, telo sila izbacuje iz sedišta automobila, samo je kaiš taj koji drži gornji deo tela na mestu. Ali, glava i dalje želi da se pomeri napred. To rezultira prenošenjem sila sudara na vrat deteta, stvarajući ogroman pritisak u vratu. Najveća prednost auto sedišta okrenutog u suprotnom smeru je što podržava detetova čitava leđa, vrat i glavu, raspoređujući sile sudara na veću površinu i zbog toga značajno smanjuje sile koje deluju na vrat. Stoga, sedište automobila okrenuto u suprotnom smeru pruža detetu bolju zaštitu, ujedno i smanjuje rizik od povreda u slučaju sudara.

Sva auto sedišta za decu na evropskom tržištu moraju biti odobrena u skladu sa zakonima ECE R44 ili UN R129.

U želji da poboljšamo udobnost, a pre svega bezbednost Axkid proizvoda, stalno usavršavamo tehnologiju i radimo brojna ispitivanja. Tako su mnoga naša sedišta prošla i dodatna testiranja, te imaju na primer oznaku Plus test ili ADAC.

Korišćenjem sedišta navikavate decu od malih nogu na sigurnosni pojas i na činjenicu da u autu treba da sede i budu vezani. Nikako da, na primer, stoje između prednjih sedišta dok se vozilo kreće. 

Šta kaže zakon u Srbiji

A evo i šta kaže srpski zakon o prevozu dece. Od ranije je na snazi da dete do 12. godine mora da se vozi na zadnjem sedištu. I, obavezno mora biti vezano sigurnosnim pojasem. Izuzeta su deca do 3 godine, koja se mogu prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko su u svom sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila. Tada, na suvozačevom mestu mora biti isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Zakon o bezbednosti saobraćaja je krajem 2020. prerađen, proširen i pooštren. Tada je na snagu stupio novi Pravilnik o bezbednosnim sedištima. Njime se propisuje način prevoženja dece u bezbednosnom sedištu i uslovi koje ono mora da ispunjava.

Novine u Pravilniku o bezbednosnim sedištima

Pravilnikom je propisano da bezbednosno sedište mora biti homologovano. To znači da najmanje ispunjava jednoobrazne tehničke uslove propisane UNECE pravilnicima 44/03 ili 129. Takvo sedište mora nositi oznaku „E“, sa odgovarajućim brojem države koja je izdala homologaciju; homologacioni broj; naziv kategorije bezbednosnog sedišta; masu, odnosno visinu deteta. 

Dečija auto sedišta dele se u dve klase. To su: potpuno (integralno – može se pričvrstiti sopstvenim kaiševima odnosno priključcima i tako čini potpun sistem bezbednog vezivanja lica); i nepotpuno (neintegralno – zahteva upotrebu sigurnosnog pojasa vozila).

Bezbednosna sedišta se, prema težini deteta, razvrstavaju u pet grupa: 1) Grupa 0, namenjena za bebe lakše od 10 kg; 2) Grupa 0+, namenjena za decu težine manje od 13 kg; 3) Grupa I, namenjena za decu tešku od 9 do 18 kg; 4) Grupa II, namenjena za decu od 15 do 25 kg; 5) Grupa III, namenjena za decu težine od 22 do 36 kg.

Vezivanje pojasem

Pored mase deteta, kriterijumi za pravilno korišćenje bezbednosnog sedišta, su visina i starost deteta. Dete niže od 135 cm prevozi se vezano u odgovarajućem, homologovanom bezbednosnom sedištu. Svi kaiševi, štitnici od udara i savitljive komponente sa sigurnosnom kopčom bezbednosnog sedišta, koji ograničavaju pokretljivost tela deteta u sedištu, treba da budu pravilno podešeni i pričvršćeni, u skladu sa uputstvom proizvođača dečijeg auto sedišta.

U slučaju da se pokretljivost tela deteta u njegovom sedištu ograničava korišćenjem sigurnosnog pojasa vozila, onda se kaiš zateže preko kukova, preko ramena i grudi deteta ili preko štitnika od udara ukoliko je on sastavni deo bezbednosnog sedišta.

Dečije auto sedište se pričvršćuje i koristi u vozilu u skladu sa deklaracijom i uputstvom proizvođača vozila, odnosno proizvođača dečijeg sedišta, gde je navedeno na koji način i u kojim tipovima vozila se ono može bezbedno koristiti. Sedište može imati dodatke – za sedenje; štitnik od udara itd.

Sankcije

Kazna za nekorišćenje auto sedišta iznosi 5.000 dinara. Ukoliko se dete prevozi u krilu na prednjem sedištu, predviđena je kazna od 20.000 do 40.000 dinara. Uz to ide i pet do sedam kaznenih poena. Najveća kazna, novčana od 100.000 do 120.000 dinara ili minimum 15 dana zatvora, predviđena je ukoliko se dete prevozi na mestu koje nije predviđeno za sedenje.

Nažalost, svakodnevno smo svedoci da mnogi i dalje ne poštuju zakon. Pravilo o obaveznom vezivanju dece na zadnjem sedištu brojni roditelji ignorišu. Često niža deca iako budu vezana, ne budu vezana kako treba. Naime, pojas na zadnjem sedištu treba da ide preko ramena deteta i ne sme da se useca u dečiji vrat. Dakle, pojas nikako ne sme prelaziti preko vrata deteta, jer upravo takvo vezivanje može imati kobne posledice. Zato su važni busteri, sedišta-podmetači, koji decu uzdignu na veću visinu i doprinesu tome da pojas pravilno nalegne. Veoma je važno i da sedište bude montirano potpuno ispravno.

Najvažniji zadatak u regulaciji bezbednosti saobraćaja treba da bude podizanje svesti roditelja o tome koliko je bitno da mališani budu u odgovarajućem sedištu zbog same bezbednosti dece, a ne zbog straha od novčane kazne. 

Šta propisuje zakon u ostalim zemljama

U zemljama u okruženju zakonska regulativa je uglavnom usaglašena sa preporukama koje je Evropska komisija UN dala svojim članicama, a tiču se prevoženja dece. Po tim preporukama decu treba prevoziti u odgovarajućem bezbednosnom sistemu koji odgovara njihovom uzrastu, dok ne dostignu visinu od 150 cm kada se mogu pravilno vezati pojasom automobila. Izuzetno je dozvoljeno decu višu od 135 cm vezati samo pojasom ako konfiguracija zadnje klupe i pojasa omogućavaju da kaiš ide pravilno preko njihovog tela.

Zemlje u okruženju

U Crnoj Gori, Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Makedoniji važe slični propisi kao i u Srbiji.

Rumunski zakon takođe nalaže da deca ispod 12 godina ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu. U Mađarskoj deca niža od 150 cm moraju da koriste specijalna sedišta odgovarajuća njihovoj težini. Deca mlađa od 3 godine mogu da se voze samo u posebnim sedištima i ne smeju se prevoziti na drugi način. Njihova sedišta mogu se montirati i na prednjem sedištu vozila, ukoliko se deaktivira vazdušni jastuk. Deca starija od 3 godine, ili viša od 135 cm mogu da putuju na zadnjem sedištu vozila koristeći sigurnosne pojaseve.

U Bugarskoj deca starosti do 3 godine moraju da se prevoze u specijalnim sedištima koja odgovaraju EU standardu 44/03. Deca starija od 3 godine i niža od 150 cm ne moraju imati posebno sedište, ali se prevoze isključivo na zadnjem sedištu vozila.

Španija, Grčka, Italija

U Španiji deca ispod 12 godina i visine do 135 cm koja se prevoze na prednjem sedištu moraju da koriste posebne dečije pojaseve. Takođe, na zadnjem sedištu moraju da budu vezana posebnim dečijim pojasom, osim ukoliko se prevoze taksijem u gradskim sredinama. Deca preko 135 cm visine mogu da koriste sigurnosne pojaseve za odrasle.

U Grčkoj je zabranjeno da se deca starija od 3 godine i niža od 150 cm voze na prednjem sedištu vozila. Deca do 3 godine moraju da koriste dečija sedišta odgovarajuća njihovoj težini u svim automobilima, kombijima, osim ukoliko se voze na zadnjem sedištu taksija. Deca viša od 135 cm mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve. Vožnja dece na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.

Propisi u Italiji nalažu da deca do 36 kg i do 150 cm visine koja putuju u vozilima sa italijanskim tablicama moraju da imaju vezane pojaseve odgovarajuće njihovom uzrastu i visini. Deca do 9 kg moraju da se prevoze na sedištu okrenutom suprotno od kretanja vozila. Kada su u pitanju vozila registrovana u drugim zemljama, primenjuju se odredbe za prevoz dece propisana u zemlji iz koje dolazi vozilo.

Francuska, Austrija, Nemačka

U Francuskoj deca do 10 godina moraju da sede u sedištu koje odgovara standardima i prilagođeno je njihovoj visini. Ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu, osim ako ne postoji zadnje sedište ili ukoliko na zadnjem sedištu već sedi dete mlađe od 10 godina.  Prema francuskom zakonu, dete do 13 kg težine mora da se prevozi u sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila ili mora da postoji nosiljka za decu težine do 10 kg. Dete između 9 i 18 kg mora da sedi na posebnom sedištu. Mališan od 15 kg i do 10 godina starosti, može da koristi posebno sedište sa pojasom.

U Austriji deca do 14 godina i niža od 150 cm moraju da koriste specijalne pojaseve koji odgovaraju njihovoj visini ili specijalna dečija sedišta na prednjem ili zadnjem sedištu. Vozila bez ovakve zaštite (dvosedi, sportska vozila) ne smeju da se koriste za prevoz dece mlađe od 14 godina. Deca mlađa od 14 godina, ali viša od 150 cm moraju da koriste pojaseve za odrasle. Izuzetno je dozvoljeno deci višoj od 135 cm da koriste pojas sa tri tačke vezivanja bez specijalne podloške. Pri tome pojas ne sme da prelazi detetu preko grla i vrata..

Nemački propisi nalažu da dete ispod 150 cm visine mora da sedi u svom auto sedištu. Tamo gde to nije moguće, dete starije od 3 godine mora da se prevozi na zadnjem sedištu vozila i koristi sigurnosni pojas ili ostalu bezbednosnu opremu. Dete mlađe od 3 godine ne sme se prevoziti u vozilu bez specijalnog sedišta koje odgovara ECE 44/03 standardu. Obaveza je vozača da obezbedi bezbedan prevoz dece. Ova obaveza odnosi se na vozila registrovana u Nemačkoj, kao i na ona inostranih registracija.

Švajcarska, Holandija

U Švajcarskoj deca starija od 12 godina moraju da budu vezana bilo da su na prednjem ili zadnjem sedištu vozila. Deca do 7 godina moraju da budu u posebnom sedištu koje odgovara njihovoj veličini. Deca između 7 i 12 godina moraju da budu vezana ili u specijalnim sedištima dizajniranim za njihov uzrast. 

U Holandiji deca i osobe ispod 18 godina starosti, visine preko 135 cm moraju da koriste pojaseve odgovarajuće njihovoj visini po standardima ECE 44-03. To se odnosi i na prednja i na zadnja sedišta. Deca do 3 godine prevoze se isključivo u posebnim sedištima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *