Saveti i korisne informacija

Auto sedišta za decu – šta kaže zakon

Roditelji su nas pitali zbog čega toliko insistiramo da dete putuju u auto sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila što je duže moguće, kada zakon o prevozu dece u Srbiji to ne propisuje. Takođe, zanimalo ih je kako je to zakonski regulisano u zemljama u okruženju i u Evropi. 

Gotovo svaki roditelj kada ima dete u automobilu vozi sporije i opreznije nego inače. Naravno, on mora da poštuje zakon i odgovorno se ponaša kako bi zaštitio dete od potencijalne opasnosti. Važno je i da odabere adekvatno auto sedište koje u potpunosti odgovara uzrastu mališana. I mora ga bezbedno i pravilno instalirati u vozilo. 

Axkid preporučuje da se deca što je duže moguće voze u sedištima okrenutim u suprotnom smeru od kretanja vozila, jer su mlađani putnici do pet puta sigurniji u njima u odnosu na ona koja su u istom smeru sa kretanjem auta. Posle brojnih testiranja utvrđeno je da se u slučaju sudara šanse za preživljavanje ili izbegavanje ozbiljnih povreda povećavaju ako je dete smešteno u auto sedištu okrenutom u suprotnom smeru. Za to postoji objašnjenje.

Osetljiv vrat

Glava deteta nesrazmerna je u odnosu na telo. Ona je do 25% ukupne telesne težine u poređenju odraslom osobom, kod koje je taj odnos oko 6%. U isto vreme, vrat deteta je izuzetno ranjiv, jer još nije u potpunosti razvijen. Frontalni testovi sudara pokazuju da su sile koje deluju na vrat oko pet puta jače kada dete sedi okrenuto u istom smeru kretanja automobila u odnosu na suprotan smer. Tokom udara, u dečje auto sedište okrenuto ka napred, telo sila izbacuje iz sedišta automobila, samo je kaiš taj koji drži gornji deo tela na mestu. Ali, glava i dalje želi da se pomeri napred. To rezultira prenošenjem sila sudara na vrat deteta, stvarajući ogroman pritisak u vratu. Najveća prednost auto sedišta okrenutog u suprotnom smeru je što podržava detetova čitava leđa, vrat i glavu, raspoređujući sile sudara na veću površinu i zbog toga značajno smanjuje sile koje deluju na vrat. Stoga, sedište automobila okrenuto u suprotnom smeru pruža detetu bolju zaštitu, ujedno i smanjuje rizik od povreda u slučaju sudara.

Kako odabrati najbolje auto sedište za dete?

Sva auto sedišta za decu na evropskom tržištu moraju biti odobrena u skladu sa zakonima ECE R44 ili UN R129.

U želji da poboljšamo udobnost, a pre svega bezbednost Axkid proizvoda, stalno usavršavamo tehnologiju i radimo brojna ispitivanja. Tako su mnoga naša sedišta prošla i dodatna testiranja, te imaju na primer oznaku Plus test ili ADAC.

Korišćenjem sedišta navikavate decu od malih nogu na sigurnosni pojas i na činjenicu da u autu treba da sede i budu vezani. Nikako da, na primer, stoje između prednjih sedišta dok se vozilo kreće. 

Šta kaže zakon u Srbiji

A evo i šta kaže srpski zakon o prevozu dece. Od ranije je na snazi da dete do 12. godine mora da se vozi na zadnjem sedištu. I, obavezno mora biti vezano sigurnosnim pojasem. Izuzeta su deca do 3 godine, koja se mogu prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko su u svom sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila. Tada, na suvozačevom mestu mora biti isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Zakon o bezbednosti saobraćaja je krajem 2020. prerađen, proširen i pooštren. Tada je na snagu stupio novi Pravilnik o bezbednosnim sedištima. Njime se propisuje način prevoženja dece u bezbednosnom sedištu i uslovi koje ono mora da ispunjava.

Predrasude o dečijim sedištima okrenutim u suprotnom smeru od kretanja vozila

Novine u Pravilniku o bezbednosnim sedištima

Pravilnikom je propisano da bezbednosno sedište mora biti homologovano. To znači da najmanje ispunjava jednoobrazne tehničke uslove propisane UNECE pravilnicima 44/03 ili 129. Takvo sedište mora nositi oznaku “E”, sa odgovarajućim brojem države koja je izdala homologaciju; homologacioni broj; naziv kategorije bezbednosnog sedišta; masu, odnosno visinu deteta. 

Dečija auto sedišta dele se u dve klase. To su: potpuno (integralno – može se pričvrstiti sopstvenim kaiševima odnosno priključcima i tako čini potpun sistem bezbednog vezivanja lica); i nepotpuno (neintegralno – zahteva upotrebu sigurnosnog pojasa vozila).

Bezbednosna sedišta se, prema težini deteta, razvrstavaju u pet grupa: 1) Grupa 0, namenjena za bebe lakše od 10 kg; 2) Grupa 0+, namenjena za decu težine manje od 13 kg; 3) Grupa I, namenjena za decu tešku od 9 do 18 kg; 4) Grupa II, namenjena za decu od 15 do 25 kg; 5) Grupa III, namenjena za decu težine od 22 do 36 kg.

Vezivanje pojasem

Pored mase deteta, kriterijumi za pravilno korišćenje bezbednosnog sedišta, su visina i starost deteta. Dete niže od 135 cm prevozi se vezano u odgovarajućem, homologovanom bezbednosnom sedištu. Svi kaiševi, štitnici od udara i savitljive komponente sa sigurnosnom kopčom bezbednosnog sedišta, koji ograničavaju pokretljivost tela deteta u sedištu, treba da budu pravilno podešeni i pričvršćeni, u skladu sa uputstvom proizvođača dečijeg auto sedišta.

U slučaju da se pokretljivost tela deteta u njegovom sedištu ograničava korišćenjem sigurnosnog pojasa vozila, onda se kaiš zateže preko kukova, preko ramena i grudi deteta ili preko štitnika od udara ukoliko je on sastavni deo bezbednosnog sedišta.

Dečije auto sedište se pričvršćuje i koristi u vozilu u skladu sa deklaracijom i uputstvom proizvođača vozila, odnosno proizvođača dečijeg sedišta, gde je navedeno na koji način i u kojim tipovima vozila se ono može bezbedno koristiti. Sedište može imati dodatke – za sedenje; štitnik od udara itd.

Koliko je staro auto sedište i koji mu je vek trajanja?

Sankcije

Kazna za nekorišćenje auto sedišta iznosi 5.000 dinara. Ukoliko se dete prevozi u krilu na prednjem sedištu, predviđena je kazna od 20.000 do 40.000 dinara. Uz to ide i pet do sedam kaznenih poena. Najveća kazna, novčana od 100.000 do 120.000 dinara ili minimum 15 dana zatvora, predviđena je ukoliko se dete prevozi na mestu koje nije predviđeno za sedenje.

Nažalost, svakodnevno smo svedoci da mnogi i dalje ne poštuju zakon. Pravilo o obaveznom vezivanju dece na zadnjem sedištu brojni roditelji ignorišu. Često niža deca iako budu vezana, ne budu vezana kako treba. Naime, pojas na zadnjem sedištu treba da ide preko ramena deteta i ne sme da se useca u dečiji vrat. Dakle, pojas nikako ne sme prelaziti preko vrata deteta, jer upravo takvo vezivanje može imati kobne posledice. Zato su važni busteri, sedišta-podmetači, koji decu uzdignu na veću visinu i doprinesu tome da pojas pravilno nalegne. Veoma je važno i da sedište bude montirano potpuno ispravno.

Najvažniji zadatak u regulaciji bezbednosti saobraćaja treba da bude podizanje svesti roditelja o tome koliko je bitno da mališani budu u odgovarajućem sedištu zbog same bezbednosti dece, a ne zbog straha od novčane kazne. 

Šta propisuje zakon u ostalim zemljama

U zemljama u okruženju zakonska regulativa je uglavnom usaglašena sa preporukama koje je Evropska komisija UN dala svojim članicama, a tiču se prevoženja dece. Po tim preporukama decu treba prevoziti u odgovarajućem bezbednosnom sistemu koji odgovara njihovom uzrastu, dok ne dostignu visinu od 150 cm kada se mogu pravilno vezati pojasom automobila. Izuzetno je dozvoljeno decu višu od 135 cm vezati samo pojasom ako konfiguracija zadnje klupe i pojasa omogućavaju da kaiš ide pravilno preko njihovog tela.

Zemlje u okruženju

U Crnoj Gori, Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Makedoniji važe slični propisi kao i u Srbiji.

Rumunski zakon takođe nalaže da deca ispod 12 godina ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu. U Mađarskoj deca niža od 150 cm moraju da koriste specijalna sedišta odgovarajuća njihovoj težini. Deca mlađa od 3 godine mogu da se voze samo u posebnim sedištima i ne smeju se prevoziti na drugi način. Njihova sedišta mogu se montirati i na prednjem sedištu vozila, ukoliko se deaktivira vazdušni jastuk. Deca starija od 3 godine, ili viša od 135 cm mogu da putuju na zadnjem sedištu vozila koristeći sigurnosne pojaseve.

U Bugarskoj deca starosti do 3 godine moraju da se prevoze u specijalnim sedištima koja odgovaraju EU standardu 44/03. Deca starija od 3 godine i niža od 150 cm ne moraju imati posebno sedište, ali se prevoze isključivo na zadnjem sedištu vozila.

Šta je to i-Size standard?

Španija, Grčka, Italija

U Španiji deca ispod 12 godina i visine do 135 cm koja se prevoze na prednjem sedištu moraju da koriste posebne dečije pojaseve. Takođe, na zadnjem sedištu moraju da budu vezana posebnim dečijim pojasom, osim ukoliko se prevoze taksijem u gradskim sredinama. Deca preko 135 cm visine mogu da koriste sigurnosne pojaseve za odrasle.

U Grčkoj je zabranjeno da se deca starija od 3 godine i niža od 150 cm voze na prednjem sedištu vozila. Deca do 3 godine moraju da koriste dečija sedišta odgovarajuća njihovoj težini u svim automobilima, kombijima, osim ukoliko se voze na zadnjem sedištu taksija. Deca viša od 135 cm mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve. Vožnja dece na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.

Propisi u Italiji nalažu da deca do 36 kg i do 150 cm visine koja putuju u vozilima sa italijanskim tablicama moraju da imaju vezane pojaseve odgovarajuće njihovom uzrastu i visini. Deca do 9 kg moraju da se prevoze na sedištu okrenutom suprotno od kretanja vozila. Kada su u pitanju vozila registrovana u drugim zemljama, primenjuju se odredbe za prevoz dece propisana u zemlji iz koje dolazi vozilo.

Francuska, Austrija, Nemačka

U Francuskoj deca do 10 godina moraju da sede u sedištu koje odgovara standardima i prilagođeno je njihovoj visini. Ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu, osim ako ne postoji zadnje sedište ili ukoliko na zadnjem sedištu već sedi dete mlađe od 10 godina.  Prema francuskom zakonu, dete do 13 kg težine mora da se prevozi u sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila ili mora da postoji nosiljka za decu težine do 10 kg. Dete između 9 i 18 kg mora da sedi na posebnom sedištu. Mališan od 15 kg i do 10 godina starosti, može da koristi posebno sedište sa pojasom.

U Austriji deca do 14 godina i niža od 150 cm moraju da koriste specijalne pojaseve koji odgovaraju njihovoj visini ili specijalna dečija sedišta na prednjem ili zadnjem sedištu. Vozila bez ovakve zaštite (dvosedi, sportska vozila) ne smeju da se koriste za prevoz dece mlađe od 14 godina. Deca mlađa od 14 godina, ali viša od 150 cm moraju da koriste pojaseve za odrasle. Izuzetno je dozvoljeno deci višoj od 135 cm da koriste pojas sa tri tačke vezivanja bez specijalne podloške. Pri tome pojas ne sme da prelazi detetu preko grla i vrata..

Nemački propisi nalažu da dete ispod 150 cm visine mora da sedi u svom auto sedištu. Tamo gde to nije moguće, dete starije od 3 godine mora da se prevozi na zadnjem sedištu vozila i koristi sigurnosni pojas ili ostalu bezbednosnu opremu. Dete mlađe od 3 godine ne sme se prevoziti u vozilu bez specijalnog sedišta koje odgovara ECE 44/03 standardu. Obaveza je vozača da obezbedi bezbedan prevoz dece. Ova obaveza odnosi se na vozila registrovana u Nemačkoj, kao i na ona inostranih registracija.

Švajcarska, Holandija

U Švajcarskoj deca starija od 12 godina moraju da budu vezana bilo da su na prednjem ili zadnjem sedištu vozila. Deca do 7 godina moraju da budu u posebnom sedištu koje odgovara njihovoj veličini. Deca između 7 i 12 godina moraju da budu vezana ili u specijalnim sedištima dizajniranim za njihov uzrast. 

U Holandiji deca i osobe ispod 18 godina starosti, visine preko 135 cm moraju da koriste pojaseve odgovarajuće njihovoj visini po standardima ECE 44-03. To se odnosi i na prednja i na zadnja sedišta. Deca do 3 godine prevoze se isključivo u posebnim sedištima.

45 thoughts on “Auto sedišta za decu – šta kaže zakon

 1. Milica каже:

  Da li dete od 5 god. mora sedeti u sediste ako ide sa operacije

  1. Tamara Mihajlovic каже:

   Trebalo bi da se posavetujete sa lekarom. Jer, ako je npr operacija krajnika u pitanju, nema razloga da dete ne bude u dečijem auto sedištu. Zakon predviđa u slučaju kada nije bezbedno da se dete smesti u auto sedište, trebalo bi da ga preveze sanitetsko vozilo.

 2. Jelena каже:

  Poštovani, u članu 31. “Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima” nigde se tačno ne navodi na koji način se prevoze deca mlađa od 12 godina, visine preko 135cm i težine preko 36kg. Da li i oni moraju da se prevoze u busteru ili je dovoljno da samo koriste pojas?

  1. Dragana Dusanic каже:

   Postavili ste odlično pitanje! Prosledili smo ga na nekoliko adresa relevantnih institucija, i čim nam stigne odgovor, objavićemo ga. Koga god smo do sada pitali, nije mogao da nam da adekvatan odgovor… ali, tražimo dalje i nadamo se skorom pozitivnom rešenju

   1. Dragana Dusanic каже:

    Dobili smo tumačenje Zakona i odgovor na vaše pitanje – ukoliko je dete mlađe od 12 godina, ali visine preko 135cm, odnosno težine preko 36kg, nije potrebno da koristi auto sedište (buster), dovoljno je da tokom vožnje bude vezan sigurnosnim pojasem na zadnjem sedištu.

 3. Anđela Nešović каже:

  Poštovani, na koji način prevoziti dete uzrasta do 3 godine u automobilu koje nema sigurnosne pojaseve na zadnjem sedištu, tzv. stojadin, jugo…? Da li sme da se pričvrsti sedište na suvozacevom mestu gde postoje pojasevi, suprotno od pravca vožnje?

  1. Dragana Dusanic каже:

   Do 3 god sme u suprotom smeru na prednjem sedištu.

 4. Maraja каже:

  Cerkica 2god i 9 meseci, bebac tek rodjen.
  Kako ih voziti?
  Cerkica je do sada u svom sedistu sedela, ali da bih ja bila pozadi sa tek rodjen bebom nema
  Mesta za nas troje.
  Morala bih cerkicu u svom sedistu staviti na prednje sediste ali ono nema mogucnost da se zarotira i da ona bude u suprotnom ameru.
  Sediste je inace “recaro”.

  1. Dragana Dusanic каже:

   Najbolje bi bilo da nam se javite telefonom, ili da dođete u Sigurna Beba – Safety Hub (Bokeljska 5, Beograd) – jer da bismo vam odgovorili nedostaju nam određeni podaci, recimo o vašem automobilu, modelu auto sedišta, bebibom “jajetu”…

 5. Sanja каже:

  Da li dete visine 124 cm, 6godina sme da sedi pozadi u busteru na putu kroz Grčku ili mora da ima sedište?
  Hvala

  1. Dragana Dusanic каже:

   Da li mislite na buster bez naslona (kao što je u našoj ponudi)? Na nekoliko relevantnih adresa u Grčkoj prosledili smo vaše pitanje, ali nažalost ni ambasada ni ostali nisu nam odgovorili. Koliko je nama poznato, trebalo bi da sme da bude u busteru…ipak, ne možemo da garantujemo dok ne dobijemo potvrdu od grčke strane, koja očigledno nije baš ažurna po tom pitanju….

   Zakoni se uvek svode na minimalne uslove, ali mi možemo da uradimo više. Mnogi pitaju kada dete može da sedi kao odrasla osoba u automobilu? Da bi se dete vozilo bez ikakvakvog sedišta MORA da ispuni ove uslove (svih pet):
   1. zadnjica je skroz pozadi, leđa su celom dužinom naslonjena na sedište auta;
   2. kolena su savijena preko ivice sedišta, stopala su u potpunosti na podu automobila;
   3. dijagonalni deo pojasa ide preko ramena a ne preko vrata (mora da dodiruje rame);
   4. bedrani deo pojasa ide preko kukova, a ne preko stomaka deteta;
   5. dete je dovoljno zrelo da se ne naginje, izvija, izvlači ruku iz pojasa. U svakom trenutku mora potpuno pravilno da sedi, što praktično znači da nema spavanja, da ne bi palo u stranu. Zbog toga je važno koristiti buster sa naslonom do god to može, bez obzira na zakon.

   Želimo da naglasimo da je veoma važna putanja pojasa. Dete naših kupaca je sa 158 cm bio u busteru bez naslona, jer mu je u protivnom pojas išao preko vrata. Zato je preporuka da se koristi buster sa naslonom, neki i-Size po mogućstvu

 6. Anica каже:

  Da li je zakonom predvidjeno da deca mladja od 3 godine u taxi vozilu moraju imati svoje sediste? Vise taxi sluzbi su mi rekli da nije obavezno sediste za dete u taxi vozilima i da oni nemaju sedista, sto meni zvuci neverovatno da se zakon za privatna i taxi vozila razlikuje.Narocito ako je u pitanju duza voznja,od npr aerodroma do odredjenog grada u Srbiji.

  1. Dragana Dusanic каже:

   Poštovana Anice, potpuno ste u pravu – u Zakonu o bezbednosti saobraćaja stoji da je prevoz dece do 135 cm visine u vozilima dozvoljen isključivo u auto sedištima, i ukoliko se mališan prevozi van sedišta, vozač rizikuje da bude kažnjen iznosom od 100.000 do 120.000 dinara, oduzimanjem dozvole u trajanju od najmanje osam meseci, kao i 13 do 15 kaznenih poena. Međutim, auto sedišta za decu obavezna su u privatnim vozilima, dok za taksi ovaj zakon ne važi – taksi vozila spadaju u grupu javnog prevoza, kao recimo i autobus. Inače, Evropska direktiva koja se odnosi na prevoz, a koju je Srbija kao država-kandidat u obavezi da primenjuje, dozvoljava izuzetak u slučaju vozila javnog prevoza.
   Ako bi ipak pojedinci instalirali dečije sedište “na svoju ruku”, to bi moglo da im stvori probleme – jer su dužni da prime u taksi vozilo 4 putnika, tako je Zakonom propisano, a montiranjem sedišta za dete automatski se smanjuje taj prostor u autu za jednu osobu. Zato taksisti nisu u obavezi da imaju sedište za decu u svojim vozilima. Kako su nam objasnili iz pojedinih taksi udruženja, neki su ga držali u gepeku, pa koristili po potrebi. No, i to izaziva problem, pošto im se onda smanjuje prtljažni prostor, ali je u ovom slučaju Zakon imao sluha, jer ga je predvideo.
   Koliko je nama poznato, samo su taksisti u Novom Sadu uveli sedišta za decu u svojim vozilima.
   Nažalost, to je tako…

 7. Miroslav каже:

  Dete ima 8 godina, 135cm i 29kg. Da li može bez bustera?

  1. Dragana Dusanic каже:

   Zakoni se uvek svode na minimalne uslove, ali mi možemo da uradimo više. Mnogi pitaju kada dete može da sedi kao odrasla osoba u automobilu? Da bi se dete vozilo bez ikakvakvog sedišta MORA da ispuni ove uslove (svih pet):
   1. zadnjica je skroz pozadi, leđa su celom dužinom naslonjena na sedište auta;
   2. kolena su savijena preko ivice sedišta, stopala su u potpunosti na podu automobila;
   3. dijagonalni deo pojasa ide preko ramena a ne preko vrata (mora da dodiruje rame);
   4. bedrani deo pojasa ide preko kukova, a ne preko stomaka deteta;
   5. dete je dovoljno zrelo da se ne naginje, izvija, izvlači ruku iz pojasa. U svakom trenutku mora potpuno pravilno da sedi, što praktično znači da nema spavanja, da ne bi palo u stranu. Zbog toga je važno koristiti buster sa naslonom do god to može, bez obzira na zakon.

   Želimo da naglasimo da je veoma važna putanja pojasa. Dete naših kupaca je sa 158 cm bio u busteru bez naslona, jer mu je u protivnom pojas išao preko vrata. Zato je preporuka da se koristi buster sa naslonom, neki i-Size po mogućstvu

 8. ivana knezevic каже:

  Poštovani, da li dete od 4 god , visina oko 120 težina 20 kg…može da se vozi na zadnjem sedištu samo u busteru sa sigurnosnim pojasom? Pitam prvenstveno za naš zakon a i za putovanje u Grčku? Hvala unapred

  1. Dragana Dusanic каже:

   Da li ste mislili na buster bez naslona?
   Zakoni se uvek svode na minimalne uslove, ali mi možemo da uradimo više. Mnogi pitaju kada dete može da sedi kao odrasla osoba u automobilu? Da bi se dete vozilo bez ikakvakvog sedišta MORA da ispuni ove uslove (svih pet):
   1. zadnjica je skroz pozadi, leđa su celom dužinom naslonjena na sedište auta;
   2. kolena su savijena preko ivice sedišta, stopala su u potpunosti na podu automobila;
   3. dijagonalni deo pojasa ide preko ramena a ne preko vrata (mora da dodiruje rame);
   4. bedrani deo pojasa ide preko kukova, a ne preko stomaka deteta;
   5. dete je dovoljno zrelo da se ne naginje, izvija, izvlači ruku iz pojasa. U svakom trenutku mora potpuno pravilno da sedi, što praktično znači da nema spavanja, da ne bi palo u stranu. Zbog toga je važno koristiti buster sa naslonom do god to može, bez obzira na zakon.

   Želimo da naglasimo da je veoma važna putanja pojasa. Zato je preporuka da se koristi buster sa naslonom, neki i-Size po mogućnosti

 9. Milica каже:

  Poštovani, imam bebu od 8 meseci. Koja sedi samostalno i puzi. Za sada je vozimo u autosedistu tipa 0+ za bebe, okrenuta unazad, na zadnjem sedištu. Međutim, ona se jako buni kada se tako vozi. I “zahteva” da se potpuno uzdigne u sedeći položaj.
  Da li je moguće da joj kupimo vece sedište iako je jos uvek mala a da naravno to bude sigurno? Da li je moguce da je okrenemo unapred (jer joj je mozda i muka…)? Veliko hvala

  1. Dragana Dusanic каже:

   Draga Milice, za bebe je najsigurnije da se prevoze u “jajetu” dok ga ne prerastu. To je preporuka struke. Smatra se da je dete preraslo “jaje” čim ispuni jedan od sledećih uslova:(1) glava dođe do ruba naslona/na 2cm od ruba naslona (zavisi od uputstva proizvođača);(2) pojasevi dignuti na najviši nivo treba da budu u nivou ramena ili do 2cm ispod, zategnuti tako da između pojasa i bebine ključne kosti može da prođe samo jedan vaš prst (da pojas ne može da se uštine);(3) dete dostigne maksimalno propisanu kilažu (za i-Size “jaja” maksimalno propisanu dužinu).
   Inače, “jaje” ne može da se montira drugačije nego samo i isključivo u suprotnom smeru. Pretpostavljamo da ste izvukli umetke, koji se kako beba raste, sklanjaju (u uputstvu se navodi kada je pravo vreme za to, svaki model ima svoje “pravilo”).
   To što se buni – nije ništa novo. Brojna deca to čine iz različitih razloga. Možda bi najbolje bilo da poročitate naš blog na tu temu OVDE. Takođe, vaša beba je isuviše mala da bi sedela potpuno uzdignuto, kako ste naveli. U pitanju je detetova bezbednost i njena još krhka konstitucija, može u slučaju nesreće ili naglog kočenja lako da bude povređena.
   Primarni razlog da roditelji izaberu dečije sedište za auto okrenuto “unazad” je jasan: to je najbezbedniji vid putovanja, čak do pet puta sigurniji od onog u sedištima okrenutim napred! Međutim, društveni pritisak može da nas natera da mislimo da je sigurnost na štetu udobnosti vaše dece, što takođe nije tačno. Na primer, u Švedskoj (smatra se najbezbednijom zemljom za decu u saobraćaju) mališani obično udobno putuju u sedištu okrenutom “unazad” do 6-7 godina starosti!
   A što se mučnine tiče, to je samo jedna od mnogih predrasuda u vezi sa sedištima okrenutim u suprotnom smeru od kretanja vožnje. Naime, odrasli mogu osećati vrtoglavicu i muku ako se voze u suprotnom smeru, ali ne i mališani. Lekari su objasnili i zašto, detaljnije OVDE.
   Na kraju, razmislite dobro da li je vreme da vaše najvrednije premestite u drugo auto sedište. Pročitajte u našem blogu, ali i na ostalim sajtovima više o ovoj temi. Ukoliko koristite društvene mreže, preporučujemo vam da se uključite na Fejsbuku u grupu Savetovalište za auto-sedišta “Vozimo se unazad” – imaju brojne korisne informacije i savete, a njihove savetnice su ne samo stručne osobe nego i veoma ljubazne, savesne i zaista žele da pomognu svakom.

 10. Ivana каже:

  Postovani, da li devojcica od 14 ipo meseci koja samostalno hoda, tezine oko 9 kg i visine oko 72 cm moze da se vozi u autosedistu pozadi u smeru kretanja automobila? Posedujemo autosediste Cybex Sirona Z2 i size, hvala

  1. Dragana Dusanic каже:

   Da biste vaše dete smestili u auto sedište u smeru vožnje, MORA da ispuni ova tri uslova – težina 10 kg, starost 15 meseci, samostalan hod. To su zaista minimalni uslovi, a bezbedonosni savet je da se dete što duže vozi u suprotnom smeru od kretanja vozila, ili kako često kažemo “unazad”. Jer, tako je čak pet puta bezbednije!
   Mi u Axkidu, kao i brojni savetnici za auto sedišta u Srbiji i regioni će vam preporučiti da se mlađani putnik vozi tako i do 4-5-6 godina, pa i 7 godina, iako zakon to ne zahteva.
   Međutim, ako ste vi odlučili da vašu devojčicu vozite u smeru vožnje, eto, sačekajte još malo, koliko joj treba da ispuni navedene uslove. Cybex Sirona Z2 je rotirajuće 360° i-Size sedište, i može se postaviti u oba smera. U uputstvu proizvođač takođe sugeriše da se instalira u suprotnom smeru i da se dete što je duže moguće tako vozi, pošto se na taj način smanjuje rizik od povreda pri frontalnom sudaru. Testovi pokazuju da se sila udarca od frontalnog sudara ravnomernije raspoređuje na veliku površinu školjke auto sedišta. U uputstvu za ovo sedište je navedeno i da je putovanje okrenuto “unazad” obavezno dok dete ne napuni 15 meseci, odnosno ne dostigne visinu od 76 cm, i preporučuju da dete ostane okrenuto unazad dok ne napuni najmanje četiri godine. Tako da njihova i naša preporuka se poklapaju.

 11. Dalibor каже:

  Poštovani,
  Da li auto sedište sme da se postavi na zadnjem sedištu u sredini?

  1. Dragana Dusanic каже:

   Poštovani Dalibore, pre svega potrebno je da pročitate šta piše u uputstvu vašeg automobila. Jer, pojedini modeli vozila ne dozvoljavaju korišćenje srednjeg sedišta za postavljenje dečijeg ukoliko imaju npr ono “ostrvo”, pa nije moguće montirati auto sedište za dete. Ali ukoliko u uputstvu nema takvih napomena onda je odgovor na vaše pitanje – DA, može se postaviti! Naime, istraživanja su pokazala da je upravo to najbezbednije mesto u automobilu za dete. Dakle, ako u vašem vozilu postoji ISOFIX sistem ili standardni sigurnosni pojasevi, možete bezbrižno staviti dete u njegovo sedište. Više o tome možete pročitati OVDE.

 12. Jelena каже:

  Mene interesuje sa koliko godina ili sa koliko kg deca mogu da se voze u busterima?

  1. Dragana Dusanic каже:

   Poštovana Jelena, minimum za prelazak u buster sa naslonom, u kom se dete vezuje pojasom automobila, su 15 kg i 4 godine. Takođe i da je mlađani putnik dovoljno zreo kako biste bili sigurni da će sedeti mirno i neće izvlačiti ruke iz pojasa.
   Da bi se dete vozilo na busteru bez naslona, mora da ima 125 cm i 22 kg, te da pojas ide ispravnom putanjom.

   1. Bojan каже:

    Da li slicno vazi i za zemlje EU, konkretno Nemacka,Austrija,Slovenija ,Hrvatska, Madjarska, Italija?
    Koji je uslov za booster bez naslona u ovim zemljama?

    Hvala

    1. Dragana Dusanic каже:

     Da, da, slično je svuda. Buster sedište bez naslona, koji mnogi zovu još i jastuk ili podmetač, jer ima samo sedalni deo, prema propisima, da bi ga dete koristilo potrebno je da ima visinu od najmanje 125 cm i težinu od 22 kg. Pored toga, važno je voditi računa i o sledećem:(1) da pojas automobila ne prelazi preko detetovog vrata i preko stomaka, nego preko ključne kosti i kukova, kao i da je bedreni deo pojasa između vrata i ramena, a da je krilni deo pojasa na samom vrhu butina; (2) da su leđa čitavom dužinom na naslonu sedišta automobila; (3) da se kolena savijaju tačno na ivici sedalnog dela sedišta; (4) zrelost deteta: da sedi ispravno, bez naginjanja, izvlačenja ruku, otkopčavanja pojasa ili igranja sa njim.
     Buster bez naslona sme se koristiti samo ukoliko na mestu gde dete sedi postoji ugrađen naslon za glavu! Inače, buster sa naslonom ima bočnu zaštitu, pa je bolja opcija od buster jastuka i za stariju decu. Buster uzdižu dete i omogućava bezbedno vezivanje pojasevima iz automobila, odnosno služi da pozicionira pojas, kako bi on išao preko najčvršćih delova tela. Znači, uloga bustera je da mališana podigne na odgovarajuću visinu kako bi se vezivao pojasom automobila. Tada gornji deo pojasa automobila ide preko detetovog ramena, a donji deo preko kukova. Jer, ukoliko mali putnik ne bi bio dovoljno visok, onda bi mu pojas išao preko vrata i stomaka, a to bi moglo da dovede do ozbiljnih unutrašnjih povreda u slučaju sudara, pa buster i pojas ne bi bili ni od kakve pomoći.

 13. Djordje каже:

  Postovani,ako je auto samo sa prednjim sedistima da li dete od 6 godina koje mema 1,35m i nema 35 kg sme da se vozi napred uz odgovarajuci buster?

  1. Dragana Dusanic каже:

   Poštovani Đorđe, u Srbiji nije moguće, jednostavno zakon ne dozovoljava, ali u zemljama EU to se sme. Kod nas dete do 3 godine sme da bude na prednjem sedištu, i to isključivo u dečijem sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila (ili kako to obično kažemo “unazad”), uz isključen vazdušni jastuk na mestu suvozača. Posle toga tek sa 12 godina može sedeti napred, kao odrasla osoba.

 14. Milan каже:

  Pozdrav,

  Da li je zakonom propisanja voznja dece u dvosedu (smart)?
  Dete ima tri godine.
  Hvala!

  1. Dragana Dusanic каже:

   U Srbiji je decu do tri godine dozvoljeno prevoziti u njihovom auto-sedištu okrenutom isključivo u suprotnom smeru od kretanja vozila na mestu suvozača pod uslovom da je vazdušni jastuk deaktiviran.

 15. Danijela каже:

  Poštovani,imamo dve bliznakinje od 18 meseci i stari auto Citroen c5 koji pozadi nema onaj deo za pojas da se učvrsti. Kako možemo da učvrstimo sedišta za bebe imate li neki predlog?

  1. Tamara Mihajlovic каже:

   Dobar dan Danijela, koje godište je vaš automobil? Imate pojas, ali ne i kopču za pojas?

 16. Tanja каже:

  Poštovani, kakav je zakon u vezi prevoza dece u pickup vozilima tj dvosedima? Da li sme da se voze na suvozačkom mestu sa busterom bez naslona? Dete ima 120 cm i 19 kg,

  1. Dragana Dusanic каже:

   Zakon o bezbednosti saobraćaja u Srbiji nalaže da je obavezno prevoziti u dečijem auto sedištu mlađanog putnika do njegove 12. godine ili dok ne dostigne visinu bar od 135 cm. Što se tiče buster sedište bez naslona (mnogi ga zovu i jastuk ili podmetač), koji ima samo sedalni deo, prema propisima da bi ga dete koristilo potrebno je da ima visinu od najmanje 125 cm i težinu od 22 kg. Vaše dete još ne zadovoljava te uslove.

 17. Sanja каже:

  Postovani, imam troje dece, uzrasta sest, cetiri i dve godine. Voziomo citroen c3, da li mogu sva tri deteta da se voze pozadi i koji su uslovi da sva tri deteta budu pozadi?

  1. Tamara Mihajlovic каже:

   Poštovana Sanja, u vasem slucaju samo najmladje dete jos godinu dana bi smelo da se vozi napred, zakon nalaze da od 3 god. deca moraju sedeti pozadi. Koje godiste je Citroen koji vozite da proverimo da li proizvodjac dozvoljava na srednjem sedistu instalaciju sedista za dete.

   1. Sanja каже:

    Citroen je 2003

    1. Tamara Mihajlovic каже:

     Draga Sanja, po informacijama kojima raspolazemo, dozvoljena je montaza na srednjem mestu na zadnoj klupi.

 18. Milan каже:

  Postovani,
  Moj sin ima 10 godina, visok je 160cm i tezak 48kg. Na zadnjem sedistu imam 2 decija sedista za blizance i izmedju njih moj sin tesko da stane normalno. Necu vas pitati da li on sme da se vozi na prodjem sedistu jer ocigledno da zvanicno po zakonu ne sme, ali sta da radim u ovom slucaju ako hocemo da idemo na put?

  1. Tamara Mihajlovic каже:

   Postovani Milane,
   Kako se vezuju za automobil sedista od blizanaca i koliko godina imaju?

 19. Aleks каже:

  Poštovana, da li biste mogli da mi date više detalja u vezi sa odgovorom koji ste dali ranije, tema je bila tumačenje zakona kada su u pitanju deca do 12 godina, ali kada prelaze definisanu visinu i težinu koja je navedena u specifikaciji buster sedišta bez naslona? Ko je dao tumačenje, postoji li neki izvor? Moje dete ima 10.5 godina, visoko je preko 150cm, ima preko 40kg.
  Hvala!

  1. Dragana Dusanic каже:

   Pošto ni mi nismo bili sigurni kako bi trebalo tumačiti zakon, savet smo tražili na više adresa, i to od brojnih advokata koji se bave saobraćajnim propisima, preko Agencije za bezbednost i Pažljivka, do MUP-a i Ministarstva za saobraćaj… Ali, na ovo pitanje jedino smo odgovor dobili od redakcije emisije Vrele gume. Gospodin Piroški je tada rekao da prema njihovom tumačenju Zakona, u pomenutom slučaju potrebno je samo vezivanje sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu. Inače, isto nam je rekao i jedan saobraćajni policajac, koga smo slučajno na ulici sreli i pitali (nemamo njegovo ime).

 20. Milica каже:

  Postovani,
  volela bih da dobijem preporuku kako da vozim svoje troje dece pozadi u autu.
  Najstarije dete ima 5 godina, srednje 3,5god i beba ima 3 meseca.
  Vozimo skodu octaviu 2012. Godiste.

  1. Tamara Mihajlovic каже:

   Dobar dan Milice, koja trenutno imate sedista za decu i u kom smeru ih vozite? Najbolje bi bilo da sva tri sedišta budu pozadi, ako je moguce tako ih staviti. Druga opcija vam je da sediste za tromesecnu bebu ide na suvozacevo sediste, a vi, ostali putnici pozadi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *